Przebieg badania

Badanie składa się z dwóch etapów:

1. Etapu kwestionariuszowego, który odbywa się przez Internet i którego celem jest wybranie mężczyzn spełniających kryteria włączenia do drugiej, głównej części badania. Uczestnictwo w tym etapie badania nie wiąże się z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie przewidujemy dopiero w drugiej części badania, do której zostanie zaproszonych łącznie 120 mężczyzn. Czas wypełnienia wszystkich kwestionariuszy nie powinien przekroczyć 30-50 minut. Będą one dotyczyć narażenia na stres w codziennym życiu, samopoczucia, stanu zdrowia w tym posiadanych diagnoz problemów ze zdrowiem, stylu życia obejmującego takie elementy jak nawyki żywieniowe, palenie papierosów i aktywność fizyczna oraz sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Każdego uczestnika poprosimy także o udostępnienie danych kontaktowych, aby móc przekazać informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu badania. Kwestionariusze są dostępne TUTAJ.

2. Etapu laboratoryjnego, który obejmuje dwa spotkania zaplanowane w ciągu dwóch następujących po sobie dni. Każde spotkanie będzie trwało 2 godziny i rozpocznie się od krótkiego badania lekarskiego oraz zebrania podstawowych pomiarów takich jak wysokość i masa ciała, obwód pasa, bioder i klatki piersiowej, siła uścisku dłoni oraz analiza składu ciała. Następnie każdy uczestnik zostanie poproszony o wykonanie zadania, wypełnienie kilku kwestionariuszy oraz oddanie kilku próbek śliny do dalszych analiz. Za udział w tej części badania przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 120 PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements