Udział w badaniu

Do uczestnictwa w badaniu zapraszamy mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat, którzy mieszkają w Krakowie i okolicach.

Aby wziąć udział w badaniu wypełnij kwestionariusze dostępne tutaj:

Kliknij TUTAJ aby rozpocząć badanie

Czas wypełnienia wszystkich kwestionariuszy nie powinien przekroczyć 30-50 minut. Pytania będą dotyczyć stresu, którego doświadczasz w codziennym życiu, samopoczucia, stanu zdrowia (w tym posiadanych diagnoz problemów ze zdrowiem), stylu życia obejmującego takie elementy jak nawyki żywieniowe, palenie papierosów czy aktywność fizyczna oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Każdego uczestnika poprosimy także o udostępnienie danych kontaktowych, aby móc przekazać informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu badania. Przypominamy, że udział w kwestionariuszowej części badania jest nieodpłatny. Wynagrodzenie w kwocie 120 PLN (60 PLN za jedno spotkanie) otrzymają uczestnicy, którzy wezmą udział w laboratoryjnej części badania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements