Zespół badawczy

Magdalena Mijas – kierownik projektu

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowniczka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Realizowała krajowe i międzynarodowe projekty badawcze dotyczące społecznych uwarunkowań zdrowia osób LGBTQ, wyborów prokreacyjnych, wyznaczników postaw wobec związków i rodzin jednopłciowych oraz obrazu HIV i osób żyjących z HIV w mediach. Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksualności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia z Zakresu Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką licznych publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień stygmatyzacji społecznej i psychologii zdrowia. Od wielu lat angażuje się także w działania organizacji pozarządowych realizujących inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności LGBTQ.

 

Karolina Koziara – członkini zespołu badawczego

Doktorantka i absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest słuchaczką podyplomowych studiów Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat realizuje badania dotyczące zagadnień ujawnienia tożsamości seksualnej i występowania depresji u osób LGBTQ, psychospołecznych uwarunkowań zdrowia wśród osób LGBTQ, społecznej percepcji zaburzeń preferencji oraz procesów pamięciowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień seksuologii sądowej i klinicznej. W szczególności interesuje ją problematyka stresu mniejszościowego, zaburzeń afektywnych oraz zniekształceń pamięciowych.

 

Andrzej Galbarczyk – członek zespołu badawczego

Adiunkt w Zakładzie Zdrowia i Środowiska w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM. Swoją pracę doktorską pod tytułem Polimorfizm genetyczny (CYP17, CYP19, CYP1A1 i CYP1B1) a stężenia hormonów płciowych u kobiet w wieku rozrodczym obronił na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od 2002 roku uczestniczy w realizacji licznych projektów badawczych poświęconych ekologii reprodukcyjnej, procesom starzenia oraz biologicznych uwarunkowań preferencji płciowych. Obecnie realizuje projekt Ocena zdrowia kobiet romskich po 45 roku życia.

 

Mateusz Pliczko – członek zespołu badawczego

Lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany doradca okołotestowy ds. HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i Rzeszowie, edukator w zakresie HIV. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS “Jeden Świat”, w ramach Stowarzyszenia bierze udział i koordynuje liczne akcje profilaktyczne i edukacyjne.  W latach 2013-2017 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, w tym czasie pełnił między innymi funkcję Koordynatora Lokalnego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS oraz Członka Zespołu Ogólnopolskiego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS. Jest zainteresowany tematyką zdrowia psychicznego i seksualnego, z czym wiąże swoją przyszłość zawodową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements